Otomobil Haber

Volkswagen Turkey 1 milyar TL’lik sermayeyle Manisa’da kuruldu

Aylardır geldi – gelecek söylentileriyle gündemi meşgul eden Volkswagen yatırımında karar verildi, şirket kuruldu

Volkswagen Turkey 1 milyar TL’lik sermayeyle Manisa’da kuruldu

Volkswagen Turkey 1 milyar TL’lik sermayeyle Manisa’da kuruldu

Yeni ve doğrudan yatırım için büyük çapa harcayan ülkemize müjdeli haber geldi… Geldi-gelecek söylentileriyle kamuoyunu aylardır meşgul eden Volkswagen, Manisa‘da 943.5 milyon TL sermayeyle kuruldu…

Volkswagen, Manisa merkezli Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ’yi kurdu. Şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak açıklandı. Fabrika 10 bin kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye’de üretim yapmayı planlayan Volkswagen, bugün Ticaret Sicil Gazetesinden yer alan ilana göre, Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurdu.
Ticaret Sicil Gazetesindeki ilana göre, Manisa merkezli şirketin sermayesi 943,5 milyon TL olarak belirlendi.
Şirket  otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil  vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve  komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin  satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm  diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kuruldu.
Şirket ilgili mevzuata uymak ve gerekli olan tüm izinleri almak  kaydıyla yukarıda belirtilen amaçları elde etmek üzere Şirket  aşağıdakileri gerçekleştirebilecek:
1.Her türlü motor, teçhizat ve akşamını, yedek parçalarını Türkiye’de imal edebilir, devredebilir, satabilir, servisini yapmak ve  başka ülkelere ihraç etmek,
2.ithalat, ihracat, montaj, üretim ve araştırma geliştirme  işleriyle ilgili serbest bölgelerde faaliyet göstermek, antrepo, liman  ve benzeri tesisler kurmak ve bunları işletmek, bu hususları  gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirmek,
3.imal edilmekte ve edilecek olan her nevi motor, makine ve  araçların asıl ve yedek parçalarını imal etmek, sanayi işletmeleri  kurmak ve bu iş için gerekli her türlü makine ve teçhizat ve akşamı  ile ilk madde ve sair maddeleri imal ve ithal etmek, ettirmek ve satın  almak,
4.Her türlü kara nakil vasıtalarını, şoforlü veya şoforsüz olarak  bizzat kiralamak üzere gerekli organizasyonları kurmak veya oto  kiralama işi yapan kuruluşlara araçlarını kiraya vermek,
5.Türk ve yabancı şirketler ile, imal edilen ürünlerin Türkiye’de  veya yurt dışında montaj ve satışına ilişkin taahhütlerine girmek,
6.Yolcu taşıma ve araç paylaşımı hizmetleri, sürücüsü ile birlikte  otomobil ve limuzin benzeri özel araç kiralamaya ilişkin mobil  cihazlar ve internet üzerinden sağlanan talepler üzerine ulaşım  hizmetleri sağlamak konusunda yazılım, teknoloji desteği ve pazarlama  hizmetleri vermek,
7.Yukarıda belirtilen amaçlarla ilgili olarak, acenteler,  mümessillikler, şubeler açmak, pazarlamacılık    faaliyetinde bulunmak,
8.Şirket‘in    amaçları doğrultusunda her türlü ticari, sınai ve  diğer muhtelif işlemleri yapmak ve faaliyetleri ile ilgili olarak  lisans, know-how, teknik destek ve yardım, alım, satım, kiralama,  finansal kiralama, hizmet ve diğer sözleşmeleri akdetmek,
9.Şirket‘in konusu ile ilgili faaliyetlerinin gerektirdiği  takdirde her türlü lisans, muvafakat, patent, know-how, imtiyaz, marka  ve tüm gayri maddi ve/veya fikri mülkiyet haklarını, kısmen veya  tamamen tescil etmek, almak, iktisap etmek, kiralama yolu ile  kullanmak, lisanslamak veya satın almak ve bu hakları kısmen veya  tamamen üçüncü kişilere satmak, kiralamak, devretmek ve lisans  sözleşmesi yolu ile kullandırmak veya bu hakları üçüncü kişilerden  almak ve bu haklar üzerinde teminat vermek maksadıyla rehin kurmak,
10.Şirket’in konusu ile ilgili araştırma ve geliştirme  faaliyetleri yapmak ve özel ofisler, atölyeler kurmak veya bunları  almak veya satmak, kiralamak, ihdas etmek veya işletmek,
11.Otomotiv ürünlerinin üretimi, geliştirilmesi, tedariki, satışı,  bakım ve onarım hizmetleri ve benzeri konularda gerekli özel eğitim  faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla özel eğitim kurumlan açmak,
12.    Şirket amacını gerçekleştirmek üzere yurt içinde ve yurt  dışında uygun gördüğü her türlü sınai ve ticari yatırımları  gerçekleştirmek  bu doğrultuda yurt içinde ve yurt dışında fabrika, si  kurmak, mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, muhasebe kaydı tutma,  çağrı merkezi, veri saklama hizmetleri vermek,
13. Kurulmuş ve kurulacak şirket ve teşebbüslere katılmak, bu  şirketlerin ve teşebbüslerin hisse senetlerini almak, Şirket1 in  ürünlerinin satış ve dağıtımı için faaliyette bulunan şirketlere  iştirak etmek,
14.İşletme konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat, araç ve yedek  parça dahil menkul ve gayrimenkuller satın almak, elde etmek, ithal  etmek, ihraç etmek, kiralamak, kiralama yolu ile tedarik etmek veya  elden çıkarmak, Şirket veya üçüncü kişiler adına irtifak hakkı, rehin,  ipotek, ticari işletme rehni de dahil olmak üzere fakat bunlarla  sınırlı kalmaksızın her türlü ayni veya sözleşmesel hakkı iktisap  etmek veya bunları vermek, bu hakları Tapu Dairesinde veya ilgili  diğer dairelerde kurmak veya tescil etmek veya kaldırmak, bu mülkleri  üçüncü kişilere kiralamak, onarmak ve gerektiği takdirde mülkü ve  kirayı genişletmek, bu rehinleri, ipotekleri ve/veya diğer tahditleri  kaldırmak,
15.Faaliyetleri doğrultusunda Türk veya yabancı finans kurum ve  kuruluşlarına teşvik, kısa, orta, uzun vadeli yerli ve yabancı  krediler almak için başvurmak ve almak, bu anlamda gerekli izinleri  almak ve her türlü yasal işlemi gerçekleştirmek,
16.Yerli ve yabancı kişilerin veya tüzel kişilerin katılımı ile yeni  ortaklıklar/ortak girişimler kurmak, mevcut    ortaklıklara/ortak  girişimlere katılmak, bunlarla birleşmek veya nevi değiştirmek,
17.Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler  ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve  taahhütte bulunmak,
18.Şirket’in maksadı ve konusuyla ilgili olmak ve aracı kurum  faaliyeti kapsamında olmamak kaydıyla, tahvil, hisse senedi, bono,  intifa hakkı senetleri, kupon ve özel veya kamu kuramlarına ait diğer  tüm teminatlar dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı kalmaksızın  her türlü teminatı iktisap etmek, düzenlemek ve satmak, bunları  teminat olarak iktisap etmek veya vermek ve bunlara bağlı olan hakları  kullanmak,
19.Şirketin maksat ve konusuyla ilgili emre yazılı senet, bono, çek,  müzekkere, ticari kağıt ve diğer kıymetli evrak keşide etmek,  düzenlemek, kabul etmek, ciro ve icra etmek,
20.Hizmetlerin pazarlaması ile ilgili olarak her türlü reklam ve  halkla ilişkiler faaliyetlerini gerçekleştirmek veya bu konuyla ilgili  olarak başkalarına yetki vermek,
21. Şirket’iin iştigal konusu ile ilgili olan her türlü taahhütlerde  vermek.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ